• Hỗ trợ mọi thiết bị di động
    Theo xu hướng hiện nay người dùng các thiết mobile như Máy tính bảng, điện thoại Smart Phone để tìm kiếm tin tức, mua hàng online trở nên phổ biến. Theo thống kê năm 2016 có 36.5 triệu người đang sử dụng smartphones. Dự tính năm 2017 sẽ có thêm 7.2 triệu người sử dụng smartphone, đưa số người sử dụng smartphone lên 45.5% tổng dân số. Từ đó mở ra cơ hội thương mại điện tử. Cho nên các website ngày nay phải được thiết kế theo xu hướng thích hợp trên các thiết bị di động.
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1